Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

http://www.youtube.com/watch?v=CIxVaa3BnJA

Kontakt podaci:

Horvaćanski zavoj 15
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

tel.: 01 3658 666
fax: 01 3634 146

Web: www.kif.unizg.hr

e-mail: dekanat(Replace this parenthesis with the @ sign)kif.hr

 

Kineziološki fakultet akademska je nastavna i znanstvena institucija, jedna od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu. Temeljno područje znanstvenog interesa i poučavanja na “starom” dodiplomskom sveučilišnom studiju i poslijediplomskim studijima, magistarskom i doktorskom, kao i na novom integralnom (preddiplomski i diplomski) sveučilišnom studiju te poslijediplomskom doktorskom studiju jest kineziologija, relativno mlada znanost, kojoj je ime izvedeno od grčke riječi kinezis – pokret. Danas se definira kao empirijsko transdisciplinarno opće znanstveno polje u kojemu dominira, prije svega, eksperimentalni pristup u sveobuhvatnim istraživanjima principa i zakonitosti ljudskog pokreta ili tjelesne aktivnosti i vježbanja. Pri tome se čovjek promatra kao cjelovito, bio-psiho-socijalno biće. Kineziologija također istražuje zakonitosti upravljanja sustavnim, prema cilju usmjerenim procesima vježbanja i sportskog treniranja. Ti procesi obuhvaćaju sustavno motoričko učenje, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja i vještina u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture unutar školskog sustava, u sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji. Jedan od središnjih znanstvenih problema u kineziologiji jest utvrđivanje i modeliranje utjecaja programiranoga procesa tjelesnog vježbanja i sportskog treninga na mnogobrojne, očekivane i planirane promjene čovjekovog psihosomatskog i socijalnog stanja.
Od samoga se početka na Fakultetu prihvaćala, razvijala i zagovarala orijentacija prema kojoj smisao postojanja sveučilišnih institucija leži u simbiozi vrhunske znanstvene produkcije i školovanja stručnjaka.

Diplomirani kineziolozi, sa stručnim zvanjem nastavnika (profesora) fizičke kulture, odnosno kineziologije, prema starom sveučilišnom dodiplomskom studiju, kao i budući magistri kineziologije, s akademskim nazivom magistar kineziologije u edukaciji i s dopunskim akademskim nazivom magistar kineziologije u jednom od područja primijenjene kineziologije (sport, sportska rekreacija, kineziterapija, sportski menadžment), primjenjuju svoja znanja i vještine u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na svim stupnjevima odgoja i obrazovanja (od predškolskoga do sveučilišnoga) u Republici Hrvatskoj. Zajedničkim programskim osnovama i izbornim sadržajima obrazuju se stručnjaci za programiranje tjelesnog vježbanja i sporta, diferencirano prema spolu i različitim stanjima psihosomatskog statusa djece, mladeži i odraslih osoba, u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, području primijenjene kineziologije. Studenti se školuju i za organiziranje i provođenje izvannastavnih aktivnosti na svakom stupnju obrazovanja, kao i za organiziranje brojnih sportskih i rekreacijskih sadržaja polaznika odgojno-obrazovnih programa u gradu, općini, županiji i državi. Na području natjecateljskog sporta diplomirani kineziolozi su osposobljeni za provođenje sportskih aktivnosti selekcioniranih skupina djece, mladeži i odraslih na svim razinama natjecanja, a na području sportske rekreacije kompetentni su organizirati i provoditi rekreacijske aktivnosti u slobodno vrijeme odraslih osoba svih životnih dobi. Na području kineziterapije kvalificirani su programirati i primjenivati razne kineziterapijske postupke te organizirati i provoditi programe sportskih aktivnosti i sporta za osobe s invaliditetom.
Znanstveno-istraživačka djelatnost u kineziologiji temelji se na empirijskim i eksperimentalnim spoznajama. Rezultati istraživačkog rada neizostavan su faktor planiranja i programiranja rada u sportu, edukaciji, rekreaciji i kineziterapiji. Prikazana je dijagnostika funkcionalnih sposobnosti s hrvatskim vrhunskim sportašima u Sportskom dijagnostičkom centru Kineziološkog fakulteta. Tijekom studija studenti se upoznaju sa znanstveno-istraživačkim radom sudjelovanjem u istraživačkim projektima, poticanjem osobito darovitih da pišu studentske znanstvene radove, edukacijom studenata za provedbu mjerenja i analiziranje prikupljenih podataka te za služenje suvremenim informacijskim izvorima i suvremenom tehnologijom u programiranju i kontroli procesa vježbanja. Tako obrazovani kineziolozi postaju kvalificirani za znanstveno utemeljenje procesa vježbanja u svim područjima primijenjene kineziologije i za vrednovanje kinezioloških učinaka tako programirane tjelovježbe koji se od nje očekuju u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportske rekreacije i kineziterapije, ali i učinaka sportskoga treninga koji se odražavaju u poboljšanju sportskih rezultata. Osposobljeni su i za rješavanje problema vezanih za tjelesno/sportsko vježbanje i zdravlje s osobitiom naglaskom na dobrobiti za sudionike kinezioloških (sportskih) aktivnosti koje se tiču zdravlja, odgoja, sporta, gospodarstva i obrambenih sposobnosti stanovništva.

Znanstveno-istraživački rad temelji se na primjeni suvremene tehnologije i znanstvene metodologije u analizi, oblikovanju i evaluaciji procesa vježbanja, što Fakultet čini vodećom hrvatskom znanstvenom i nastavnom institucijom za polje kineziologije. Istraživanja su usmjerena na proširenje kinezioloških spoznaja o nizu čimbenika koji utječu na upravljanje procesima vježbanja u školskom sustavu, natjecateljskom sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji. Promjene čovjekovih karakteristika, sposobnosti te motoričkog znanja i motoričkih vještina, koje nastaju pod utjecajem programiranoga, cilju usmjerenoga tjelesnog vježbanja ili sportskog treninga, identificiraju se, procjenjuju i vrednuju s različitih bioloških, zdravstvenih, psiholoških, odgojnih, socijalnih, etičkih, gospodarstvenih i kulturoloških aspekata. Riječju, te se antropološke promjene programirano izazivaju, promatraju i analiziraju na čitavoj paleti razina – od stanice čovjekova tijela do najširih socio-kulturnih događanja.